Helhetlig tenkning

Vi har laget et bilde på barnehagen, for å vise en helhetlig tenkning. Den voksne skal være barnets hjelper. De står på en grunnmur som er vår pedagogiske plattform. Ballongene er kunnskap barnet tilegner seg i samspill med den voksne. Regnbuen er det som "står over oss".

 Forklaring på barnehagetegningen

Grunnmur = AKTIV-modellen:

Ansvar

Kreativ sakløsning

Toleranse

Initiativ

Valg

Ballongene = de syv fagområdene

 • Rød= Kommunikasjon, språk og tekst

 • Oransje=Kropp, bevegelse og helse

 • Gul= Kunst, kultur og kreativitet

 • Grønn= Natur, miljø og teknikk

 • Blå= Etikk, religion og filosofi

 • Indigo= Nærmiljø og samfunn

 • Fiolett= Antall, rom og form

Regnbuen – det som står over oss

 • Rød= Vår visjon: ”Vi ser det unike i hvert enkelt barn ”– se barnet som ressurs.

 • Oransje= Omsorg, lek, læring, humor og glede.

 • Gul= Planlegging, dokumentasjon og evaluering.

 • Grønn= Personalet som ressurs. Foreldre som ressurs.- Foreldresamarbeid.

 • Blå= Søndre Dal Gård barnehage a/s – foreldreeid. Styret, generalforsamling, FAU, SU.

 • Indigo= Samarbeidspartnere: Skolen, barnevernet, BUP, PPT,helsestasjonen, utdanningsinstitusjoner.

 • Fiolett= Lover: Lov om barnehage,Barnevernsloven, Rammeplan for barnehage, barnehagens vedtekter, HMS.