Utviklingsområdet sang og musikk

Barnehagen har følgende utviklingsområde for barnehageåret 2021/2022; "Sang og musikk". Dette utvikllingsområdet skal vi ta opp i våre periodebaserte temaer.

Sang og musikk

Mål: 

  • Barna skal oppleve glede, felleskap, tilhørighet, læring og kreativ utfoldelse igjennom sang og musikk.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk som strekker seg over ulike sjangre, spesielt fra barnas musikkultur.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk fra ulike verdenshjørner og kulturer.

Tiltak: 

  • De ansatte arrangerer både planlagte og spontane stunder med sang og musikk i barnehagen.
  • De ansatte leier inn konserter til barnehagen; 2 i året.
  • De voksne er nysgjerrige på barnas musikkultur på avdeling, i familien og i samfunnet forøvrig. 
  • Det arrangeres sang og musikksamlinger på tvers av barnehagen. 1 i måneden.
  • De voksne arrangerer konsert i barnehagen våren 2022.