Utviklingsområder

Barnehagen har følgende 2 utviklingsområder for våren 2020; "Digital kompetanse" og "Prosjektarbeid".

Digital praksis

Barnehagens digitale praksis skal bidra til lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (Rammeplanen 2017)

Mål: 

 • Barna skal oppleve glede, læring og kreativ utfoldelse igjennom et digitalt medium
 • Barn og voksne skal kunne åpne og bruke minst to apper på IPad. 

Tiltak: 

 • Ipad skal tilbys som en del av læringsmiljøet
 • Voksne skal uttøve god digital dømmekraft og i de fleste tilfeller være sammen med barna i deres digitale utforsking. 
 • reflektere over hvordan digital praksis kan utvikles 

 

Prosjektarbeid

I barnehagen vår er prosjektarbeid en arbeidsmetode vi ønsker å søke mer kunnskap omkring, og benytte oss mer av i arbeidet med barna. Metoden er inspirert av Regio Emilio pedagog Alice Kjær (2016). Vi tror at arbeidsmetoden kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon for barn og voksne (Rammeplanen 2017).

Vi ønsker at prosjektarbeid skal være en inspirerende arbeidsmetode for barn og voksne. Prosjekter og temaer skal derfor treffe både voksne og barn. 

Hvite uker: I tiden før og imellom prosjekter med et tema, kaller vi for hvite uker (Kjær 2016). Her er det tid for å aktivt lytte til hva som rører seg på avdeling, blant barna og imellom barn og voksne.

Prosjektmiljøet: Hvordan kan vi skape magi og nysgjerrighet blant barna innenfor det valgte prosjektet? Vi må blant annet tilrettelegge miljøet med impulser som forteller barna om mulighetene de har, og hvor de kan bruke fantasien og ta prosjektet nye veier. Dette gjelder innerommet, men kan i stor grad også være ute på tur i nærområdet. 

Inspirasjon til temaer burde knyttes til noe som er endel av barnas nærmiljø; i barnehagen, i samtalene, på turer, altså i en umiddelbar nærhet (Kjær 2016)

Mål: 

 • Barna skal oppleve at de er med på å skape store og små prosjekter i barnehagen
 • Barna skal få oppleve dybdelæring igjennom prosjektet, at de møter temaet på ulike måter, via ulike sanser og opplevelser. 

Personalet skal:

 • øve seg på å lytte til barna og se hva de er opptatt av (hvite uker)
 • støtte barna i sin utforsking på avdeling, ute og i naturen.
 • Tilby prosjekttema på ulike kreative måter. 

Pågående matprosjekt: 

 • I samarbeid med vår pedagog og kokk, har barnehagen siden i høst hatt et matprosjekt gående.
 • Fokuset er matglede og utforskning av mat og matvarer.
 • En dag i uka er det matgruppe og barna deltar i mindre grupper. 
 • Tilbakemeldingene frem til nå er meget positive fra personalet og barna.