Hospitering i egen barnehage

Denne våren hospiterer de ansatte på andre avdelinger. Dette er noe vi har snakket om og hatt lyst til lenge, men det var i år vi fikk det til. En person fra hver avdeling bytter avdeling for en periode, Målet har vært, kvalitet, forståelse og trivsel, og foreløbig virker som det er en positiv opplevelse for alle. Vi skal reflektere mer over hospiteringen når vi er er ferdig med den, for denne gang.