/>

Utviklingsområdet "Bli med på leken!"

"Bli med på leken" er nytt satsingsområde for året. I leken finner barna glede, venner, utløp for følelser og opplevelser. De lærer og oppdager igjennom leken, og vi voksne skal være der sammen med dem. Noen barn trenger hjelp for å bli med på leken, og her ligger vårt ansvar som voksne til å hjelpe dem. Sammen går vi inn i leken!

Mål:

  • Barna skal hver dag ha noen å leke med
  • Barna skal oppleve tilhørighet og fellesskap på avdelingen
  • Barna skal få leke uavbrutt over en lengre periode

De voksne skal:

  • Legge til rette for god lek i mindre grupper daglig.
  • Bli med på leken når det er verdifult for barna
  • Støtte og utvide leken og på den måten være innvolvert i leken som foregår.