Sosiale historier og bruk av bøker til alvorlige temaer

Vi skal igjennom høytlesning og sosiale historier komme inn på ulike alvorlige temaer, på en alderstilpasset måte. Vi er inspirert av "barnehjernevernet" som var her i 2021 og hadde samtaler med førskolebarna.

Mål:

  • Barn skal vite hva som er rett og galt og beskyttes fra vonde hendelser.
  • Barn skal få et språk for disse tingene slik at de kan si ifra når de opplever noe som ikke er greit.

De voksne skal:

  • Bruke et riktig språk for alle barns kroppsdeler
  • Snakke om, og være rollemodeller på våre kroppslige grenser
  • Ha samlinger med konkreter/sosiale historier/bøker omkring alvorlige temaer, med tid til samtale med barna.
  • være innom temaee, fysisk og psykisk vold, og seksuelle overgrep på en alderstilpasset måte.