Samarbeid med Brennastubben

Søndre dal gård barnehage har et samarbeid med Brennastubben familiebarnehage, som ligger på Brenna.

Vi er begge barnehager som har førskolebarn som sogner til Klemetsrud skole. Vi samarbeider rundt førskolen en gang i uken. Vi har i forlengelsen av dette et samarbeid rundt overgang barnehage-skole i jf. "Oslostandarden".