Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barns rett til medvirkning i barnehagen er en lovfestet rett, som ikke er så veldig gammel. I denne barnehagen har vi imidlertid hatt denne tanken med oss siden oppstart av barnehagen i 1991. 

AKTIVmodellen er et pedagogisk verktøy og innebærer en etisk grunnholdning for å støtte barnas sosiale utvikling og verdibygging frem mot skolestart, og ble dannet i bydel Søndre Nordstrandfor snart 30 år siden.  

Budskapet er like viktig i dag som dengang; Barna er likeverdig oss voksne og de lærer hvordan man skal behandle andre av hvordan viom voksne er mot andre voksne og mot barn.

Ved å jobbe etter AKTIVmodellen skal barna oppleve å få medvirke i sin hverdag, gjennom de voksnes sensitivitet, lydhørhet og forståelse av barna som aktive, kloke og sosiale mennesker. 

Les hele AKTIVmodellen her i årsplanen.