/>

Fagområder og progresjon

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn I barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

 

Fagområdene og progresjon

Barn er hele tiden i kontakt med et eller flere av fagområdene. De forsker og undersøker og finner sammenhenger på egenhånd. Kunnskapsformidling skjer idet den voksne eller barnet inviterer den andre til samspill og dialog.

De voksne:

  • Lager periodeplaner og planlegger innhold basert på variasjon (fagområdene) og periodens tema.
  • Ser på barnas initiativer og tar det med i videre planlegging av aktiviteter.