Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan, få forelagt budsjett eller driftsendringer. SU samarbeider med barnehagen om sosiale arrangementer, blant annet sommerfest.

SU 2022/2023

 

Foreldrerepresentantene:

Ingunn (SU leder) mamma til Marie på Nystua

Ida, mamma til Maja på Gamlestua

Tomas, pappa til Ylva på Nystua

 

Ansatte representanter:

Janne på Nystua

Sara på Gamlestua

 

Tonje er tilstede som barnehagens leder