Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan, få forelagt budsjett eller driftsendringer. SU samarbeider med barnehagen om sosiale arrangementer, blant annet sommerfest.

SU 2021/2022

 

Foreldrerepresentantene:

Live (SU leder) mamma til Ellie og Lana på Nystua

Sarah (vara), mamma til Aiza på Gamlestua

Ida, mamma til Maja på Gamlestua

Tomas, pappa til Ravn på Loftet

 

Ansatte representanter: