Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan, få forelagt budsjett eller driftsendringer. SU samarbeider med barnehagen om sosiale arrangementer, blant annet sommerfest.

SU 2019/2020

Nystua:

Danial, pappa til Liyana

Ida, mamma til Maya

Siv fra personalet

 

Gamlestua: 

Tomas, pappa til Ravn

Sarah, mamma til Ibrahim

Sandra fra personalet

 

Loftet

Live, mamma til Max

Christoffer, pappa til Emil

Elisabeth fra personalet