/>

Om barnehagen

Søndre Dal Gård barnehage er en privat foreldreeiet barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av Private barnehagers landsforbund. Ut fra de økonomiske , menneskelige og materielle ressurser og rammer vi har, legger vi stor vekt på en brukervennlig drift. Barnehagens utgifter og inntekter skal balansere. Det betyr at barnehagens eiere ikke skal profittere på virksomheten. Vi prioriterer å være en barnehage for barn og foreldre i nærmiljøet, samtidig som vi er en del av bydelens barnehager.