Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.

Førskolen 

I "førskolen" forberedes barna til skolestart, og vi bruker skogen som hovedarena. I tillegg har vi et arbeidsbokprosjekt der barna får positive opplevelser rundt oppgaveløsning; starte, arbeide og avslutte oppgaver. Det er et pedagogisk opplegg rundt ulike områder som barna vil møte i skolen på et mer avansert nivå. 

Vi har ett tett samarbeid med Brennastubben barnehage, og slår oss ofte sammen med dem på turene. Vi går på lengre turer og har lengre samlinger enn vi har ellers på avdelingene.

De fleste av våre barn sogner til Klemetsrud skole og i løpet av førskoleåret arrangeres minimum to besøk til Klemetsrud skole. Barn og foreldre, deltar på skolens førskoledag/er på våren før skolestart.

Vårt førskoleopplegg legger vekt på sosiale ferdigheter, skoleforberedende aktiviteter, vitebegjær/nysgjerrighet og selvstendighet på basis gjøremål (eks. kle på seg selv, toalettbesøk o.l.

Vi har samtaler med alle førskoleforeldrene om overgangen fra barnehage til skole, og der vi fyller ut skjema som skal videre til skolen i tråd med Oslostandard for overgang barnerhage - skole

Det holdes foreldremøte arrangert av skolen og barnehagen, der foreldre til høstens skolestartere får informasjon om siste tiden i barneahagen og oppstart i skolen, og det er rom for spørsmål. 

Det avholdes overføringsmøter med skolen, sammen med foreldrene hvis det er ønskelig.