Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Planlegging

Vi jobber alle tre avdelinger etter periodeplaner, som går over 2 måneder av gangen. Periodeplanene planlegges avdelingsvis og er veiledende på den måten at de er åpne for forandringer. Det gir oss mulighet for å fordype oss i spennende temaer, samtidig som vi gjør plass til barnas initiativ og innspill. Nye temaer, turer, sanger og leker kommer inn i de daglige planene som følge av barnas initiativ og innspill. 

Periodeplanenes innhold kommer frem av ukeplanene, som foreldrene kan se gjennom innlogging på nettsiden vår.

Vi har mange tradisjoner i barnehagen som er faste hvert år, og som danner utgangspunktet for mye av temaarbeidet på avdelingene.

Vi har mål og tiltak for det enkelte barns sosiale utvikling i barnehagen. Disse veileder oss i vårt daglige arbeid med barna og de vurderes sammen med foreldrene.   

Dokumentasjon

Vi er opptatt av prosesser, planlagte og spontane. Vi tror de beste prosessene skjer når barna får medvirke og dette tar vi høyde for i våre planer, og dermed også i vår dokumentasjon. Vår dokumentasjon skal fortelle hva barna opplever og lærer hos oss.

Vi snakker derfor med foreldrene hver dag om hva vi har opplevd og gjort sammen med deres barn. Praksisfortellinger er her viktig for oss.

Vi sender ut avdelingspost på mail til foreldrene, der vi viser hva vi har gjort den siste perioden gjennom tekst og bilder. Vi skal ha utstillinger på temahyller som gjenspeiler samlinger og temaarbeid. Vi skal ha bildeskjermer på alle avdelinger, og vi legger ut bilder på avdelingens lukkede sider på nettsiden vår.

 

Vurdering

Barnas medvirkning påvirker også vår vurdering av vårt eget arbeid. 

Vi vurderer hele tiden om vi har barna med oss i våre planer. Barna evaluerer våre planer gjennom kroppsspråk og interesse som er der eller uteblir. En samling på avdeling kan endre form og innhold, som følge av vår kontinuerlige vurdering av barnas utbytte av samlingen.  

Vi vurderer også våre aktiviteter etter de voksnes opplevelser.

Vi evaluerer våre tradisjoner på fastlagte skjema som samlet blir vår vurdering, som vi tar med oss til planleggingen året etter.