Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Planlegging

Vi jobber alle tre avdelinger etter periodeplaner, som går over et halvt år. Periodeplanene planlegges avdelingsvis og er veiledende på den måten at de er åpne for forandringer. Det gir oss mulighet for å fordype oss i spennende temaer, samtidig som vi gjør plass til barnas initiativ og innspill. Nye temaer, turer, sanger og leker kommer inn i de daglige planene som følge av barnas initiativ og innspill. 

Periodeplanens innhold kommer frem av et introduksjonsbrev, som foreldrene kan se gjennom innlogging på nettsiden vår.

På ukeplanen vises planlagte aktiviteter på avdelingen.

Vi har flere tradisjoner i barnehagen som er faste hvert år, og som er med på å danne innholdet for en periode.

Vi har mål og tiltak for det enkelte barns sosiale utvikling i barnehagen. Disse veileder oss i vårt daglige arbeid med barna og de vurderes sammen med foreldrene.   

Dokumentasjon

Vi er opptatt av prosesser, planlagte og spontane. Vi tror de beste prosessene skjer når barna får medvirke og dette tar vi høyde for i våre planer. Dokumentasjonen vår vil derfor omhandle det spontane og det planlagte.

Vi snakker med foreldrene om hva vi har opplevd og gjort sammen ved tid og anledning. Vi oppfordrer foreldre som ønsker å vite mer om å spørre oss.

Vi legger ut avdelingspost hver måned med et kort tilbakeblikk på måneden som er gått. Vi legger ukentlig ut bilder fra barnas hverdag i barnehagen.

 

Vurdering

Barnas medvirkning påvirker også vår vurdering av vårt eget arbeid. 

På avdelingsmøter vurderer om vi har barna med oss i våre planer. Barna evaluerer våre planer gjennom kroppsspråk og interesse som er der eller uteblir.

Vi vurderer også våre aktiviteter etter de voksnes opplevelser.

Vi evaluerer våre tradisjoner og arrangement.