/>

Kompetanseheving

I barnehagen vår anser vi kunnskap som ferskvare. Vi går hvert år på ulike kurs for å oppdatere oss på den faglige utviklingen, det drives intern og ekstern veiledning, og utdanning og videreutdanning støttes.

Hele eller deler av personalet har deltatt på følgende kompetansehevingstiltak:

2022:

 • Språkarbeid i barnehagen - Margareth Sandvik
 • Førstehjelpskurs - Akutt gruppen
 • Nasjonale mattekonferansen - Else Devold

2021:

 • Samarbeid på tvers av kulturer. Regional ordning. Samarbeid med Oslomet.
 • Systemisk observasjon og veiledning på alle avdelinger av PPT.
 • "Barnehjernevernet" Barnevernet ved Søndre Nordstrand kom ut og underviste førskolebarna om kropp, seksualitet og grenser.

2020: 

 • "Sterk hjerne" - Ole Petter Hjelle
 • Veiledning for nyutdanna barnehagelærere - Bydelen
 • "Arbeid med de yngste barna". Fagskolen

2019: 

 • HMS grunnkurs 3 dager - PBL
 • Grønne barn glade tanker - Solfrid Raknes
 • Veiledning for nyutdanna barnehagelærere - Bydelen
 • Likeverdig barnehagelærerutdanning - Oslomet

2018: 

 • Personalmøte om tilknytning 
 • Utviklingsarbeid pågår innenfor 4 områder med veiledning fra styrer. 
 • Bachelor i spesialpedagogikk

2017:

 • "Rammeplankurs" -  Kari Pape.
 • "God kommunikasjon mellom voksne" - Petra Krantz Lindgren
 • "Barn som utfordrer oss" - Emilie Kinge.
 • "Språkkurs i tråd med ny rammeplan" - Bro/Aschehaug

2016:

 • "Hvordan misforstå hverandre bedre?"  om kulturforskjeller ved Kjersti Børsum.
 • "Barn og seksualitet." Arrangert av Bro Ascehaug. Gjesteforeleser: Eli Rygg.
 • "Den magiske samlingsstunden" ved Trude Brendeland (www.Fantasifantasten.no)
 • COS (Circle of Security). Veiledning på planleggingsdag ved gestaltterapeut Kristin Hippe.

2014 og 2015:

 • Lederkurs: "Arbeidsmiljø, følelser og motivasjon." Bjørn Lau
 • "Lek og alvor med digitale verktøy". Barbro Hardersen
 • "Barns selvfølelse - voksnes ansvar." Petra Krantz
 • "Kjønn og likestilling" ved Nina Rossholt

2012 og 2013:

 • "Mobbing i barnehagen - finnes det?" Nuria Oliu Moe.

 • "Barns medvirkning" Nuria Oliu Moe.

 • "Danning - hva er det?"

 • "Fiskesprell"

 • "Prosjektledelse" Bydel Søndre Nordstrand.

 • "Sinnataggen og jeg" - kurs om urolige barn. Nuria Oliu Moe.

 •  Relasjoner og kommunikasjon på planleggingsdag ved gestaltterapeut Inger Marie Iversen