Dugnad

Hvert foreldrepar har 8 timer dugnad pr. år. Disse timene kan brukes på fellesdugnader eller på oppgaver som dukker opp underveis i året.

Søndre Dal Gård barnehage AS er startet og vedlikeholdt på dugnadsånd. Det innebærer et felleskap om barnehagen og det fine stedet det skal være for barna våre. Vi mener de fortjener et trygt og vakkert sted å vokse opp. 

Foreldre er selv ansvarlig for at dugnadstimene er gjort og det finnes alltid oppgaver hvis man vil ha timene gjennomført. Det er bare å henvende seg til barnehagen og Carina, som er tilknyttet dugnadsgjennomføringen.

Foreldre bes følge med på dugnadstavlen utenfor kjøkkenet der arbeidsoppgaver føres opp. På denne måten kan de få gjort oppgaver når det passer dem. Foreldre blir også kontaktet for fellesdugnader eller enkeltoppgaver som trengs å bli gjort. Vi er opptatt av at foreldrene får oppgaver de trives med og mestrer. Foreldre kan velge å betale 500,- pr. time, for ikke å gjøre dugnadsarbeid. Pengene går da til å sette bort arbeidet.