/>

Søndre Dal Gård

I dag har Søndre Dal Gård bare hovedbygningen igjen av den opprinnelige gården. Huset er i sveitserstil, og benyttes nå som barnehage. Bygningen er også bygget på i nyere tid. Vi har fått et gammelt skriv som forklarer litt om hvem som har bodd på gården. .

I 1940: Hadde Søndre Dal 100 mål innm. og 500 mål skog. Bebyggelse fra sent 1800-tall: Låve, fjøs, hønsehus, uthus. Eier var da Leif Avlangrud f. 1904, sønn av Erik og Johanne Avlangrud. Leif var gift med Torbjørg Fjalstad fra Telemark, og de hadde barna Signe Marie og Gunhild. Eieren var agronom fra Hvam Landbruksskole 1923-25.

I 1860 hører vi om tre bruk i området. Nordre Dal, Søndre Dal og Brenna. Lille Dal var husmannsplass under Søndre Dal, som var den største gården.

 

Historie og eiere:

Gårdsnavnet Dal i gammelnorsk form betyr likefrem dalen. Gården nevnes første gang i Hr. Mogens Gyldenstiernes slotsnøkkel (ødegårder i Akershus Herred). Regskap fra 1529.I lensregnskapene fra begynnelsen av 1600-tallet v/stattholderrens skjøte oppføres Dal som krongods, med skyld 6 sk. og i 1617 forhøyet til 1 fj.

1666: Solgte kronen Dal Gård til Jacob Felber.

1679: Hans Pederssøn Buch. Enken etter Buch: Alhed Krefting bragte gården videre på sin andre ektefelle Peder Nilssøn Leuch.

1693: Til sin svoger : Rådmann Christen Eskildssøn.

1694: Enken Kirsten Pedersdatter Leuch bragte gården over på sin andre mann Peder Iverssøn Rosenberg, som solgte videre til:

1698: Slottsfoged Christen Hanssøn Smidt. Neste eier var hans hustrus brorsønn Jens Gregerssøn Plade. Etter hans død beholdt enken Else Dorthea Stranger Dal gård til sin død i 1764.

1765: Hennes svigersønn Generalkommisær Johan Lebrecht Legnick (gift med Sara Maria Plade) solgte gården videre til Rådmann i Christiania Peder Holm.

1794: Hans Clemetssøn

1799: Torsten Jenssøn Løren

1802: Løitnant Peder De Seue

1807: Peder Helgessøn

1816: Nils Anderssøn

1819: Jacob Jacobssøn Ormerud

1819: Krigsråd Christian L. Hirsh

1838: Garvemester Simen Waaler

1854: Gunder Poulsen Kroghoel

1866: Sven Martin Gundersen. Etter ham overtok sønnen:

1894: Gustav Martinsen Dahl

1904: Reinhart Hansen

1912: Erik Avlangrud

1935: Leif Avlangrud (veien barnehagen ligger i heter i dag Avlangruds vei)

Etter krigen i 1945 var det ny eier på Søndre Dal. Eiendommen med jord og utmark ble oppstykket til tomtesalg. Fru Holje hadde hovedhuset til hun solgte et til Oslo kommune i begynnelsen på 1970-tallet. Uthus og låve sto til ca. 1959, men ikke helt som de engang var.

 

Kilder: Akers Gårder

Norsk Gardsbruk

Akershus fylke

Bydelsvandringer SNK.

 

Kopi av akvarell v/ Turi Jahren - Gården Søndre Dal fra 1940, etter bilde