Styret i Søndre Dal Gård barnehage AS

Styreleder / foreldre: Anders Bovind Furuseth

Styremedlem / foreldre: Ronja Pettersen

Styremedlem / foreldre: Simon Meesker

Styremedlem/ansatt: Siv Helmersen

Styremedlem/ansatt: Carina Mathisen

Styremedlem/ansatt: Elisabeth Levin

Vara / ansatt: Martina Holm

 

Daglig leder: Tonje Skilbred 

Dugnad-/vedlikeholdsansvarlig: Carina Mathisen

Regnskapsførerfirma: Pbl-regnskap

Generalforsamling: Alle foreldrene