Styret i Søndre Dal Gård barnehage AS

Styreleder / foreldre: Lars Erik Tveita

Styremedlem / foreldre: Marte Midtsund

Styremedlem / foreldre: Danial Sheikh

Styremedlem / foreldre: Anders Bovind Furuseth

Styremedlem /foreldre: Christopher Wulfken

Styremedlem/ansatt: Siv Helmersen

Styremedlem/ansatt: Carina Mathisen

Vara / ansatt: Martina Holm

 

Daglig leder: Tonje Skilbred 

Dugnad-/vedlikeholdsansvarlig: Carina Mathisen

Regnskapsførerfirma: Pbl-regnskap

Generalforsamling: Alle foreldrene