/>

Utviklingsområdet sang, musikk og bevegelse

Barnehagen har følgende utviklingsområde for barnehageåret 2022/2023; "Sang, musikk og bevegelse. Vi tar temaet med oss videre fra forrige barnehageår og legger til "bevegelse". Dette utviklingsområdet skal vi ta opp i våre periodebaserte planer.

Sang og musikk

Mål: 

  • Barna skal oppleve glede og felleskap igjennom sang, musikk og bevegelse.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk som strekker seg over ulike sjangre.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk fra barnas musikkultur.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk fra ulike verdenshjørner og kulturer.

Tiltak: 

  • De ansatte arrangerer både planlagte og spontane stunder med sang, musikk og bevegelse i barnehagen.
  • De ansatte leier inn konserter til barnehagen; 2 i året.
  • De voksne er nysgjerrige på barnas musikkultur på avdeling, i familien og i samfunnet forøvrig. 
  • De voksne har fokus på sanger til barnehagens ulike tradisjoner.
  • Det arrangeres fellessamling på huset en gang i måneden og her synges månedens sang.