Satsingsområdet SANG

Barnehagen tar med seg satsingsområde Sang et år til. Vi har fått tilbakemeldinger på at barn synger mer hjemme, at sang er fast reportoar i større grad på alle avdelinger. Noen har egne sangsamlinger. Dette utviklingsområdet skal vi ta opp i våre periodebaserte planer. Sang er tema på de ansattes plandag 28. april, der vi skal fylle på med sang i Oslo by.

Sang og musikk

Mål: 

  • Barna skal oppleve glede og felleskap igjennom sang og musikk. 
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk som strekker seg over ulike sjangre.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk fra barnas musikkultur.
  • Barn og voksne skal ha kjennskap til sang og musikk fra ulike verdenshjørner og kulturer.

Tiltak: 

  • De ansatte arrangerer både planlagte og spontane stunder med sang, musikk og bevegelse i barnehagen.
  • De ansatte leier inn konserter til barnehagen; 2 i året.
  • De voksne er nysgjerrige på barnas musikkultur på avdeling, i familien og i samfunnet forøvrig. 
  • De voksne har fokus på sanger til barnehagens ulike tradisjoner og temaer.
  • Det arrangeres fellessamling på huset en gang i måneden, der vi synger sammen.